Stockholm, Sveriges Kommuner och Landsting

Jag talar om mina böcker för chefer inom Sveriges kommunala sektor. Endast inbjudna.

May 11
Sundsvall
June 11
York, England